NTB Entreprenad Stockholm AB

Rivning, Håltagning & Sanering

Rivning, Sanering & Håltagning.

Rivning, Sanering & Håltagning. 

NTB är er kompletta leverantör när det kommer till rivningsentreprenader. 

Vi tar hand om allt inom rivningsentreprenaderna. Från rivning, sanering, håltagning, & bortforslingen av deponi. Med vår moderna maskinpark och täta samarbeten med återvinningsaktörer satsar vi starkt på att minimera miljöpåverkan.