VÄLKOMMEN TILL NTB

Bygg, Anläggning, Rivning, Sanering, Håltagning & Bygglogistik.

- OBS, Vi är numera etablerade under ett annat bolag, vänligen kontakta oss för vidare info.  www.rmsverige.se

NTB Entreprenad Stockholm AB

Bygg, rivning, sanering, håltagning, anläggning, & bygglogistik - I Stockholm med omnejd.

Bygg

Rivning, Håltagning & Sanering

Anläggning

Bygglogistik och grovstädning

NTB Entreprenad Stockholm AB